top of page

TOPIC OVER LIPOSOMEN

 

Korte samenvatting: een gezonde en mooie huid is altijd een goed gehydrateerde en goed gevoede huid. Maar vocht en voedingsstoffen kunnen enkel maximaal door de huid worden opgenomen door gebruik te maken van meervoudige liposomen. Door hun huideigen samenstelling en hun holle structuur kunnen zij water en voedingsstoffen (bijvoorbeeld vitamines) transporteren tot in de levende huidcellen. DR. BAUMANN COSMETIC gebruikt meervoudige liposomen die bestaan uit enkelvoudige liposomen van verschillende grootte.  De kleinste dringen daarbij het verste door. Zo hydrateren en voeden meervoudige liposomen waar er tekorten bestaan. Deze transportfunctie van liposomen is zeer voordelig bij stoffen die een positief effect hebben op de huid. Liposomen kunnen echter ook schadelijke stoffen zoals conserveringsmiddelen of parfums in de huid brengen waardoor ze mee de oorzaak van allergische reacties worden. Onder andere daarom vervaardigt DR. BAUMANN COSMETIC haar producten met liposomen zonder parfum, zonder conserveringsmiddelen en zonder andere hoogallergene ingrediënten. Afbeeldingen en animaties vindt u onderaan de tekst.

Liposomen zijn microscopisch kleine en holle vetbolletjes waarvan de wand (het membraan) opgebouwd is uit een dubbele laag fosfolipiden. Deze fosfolipiden zijn identiek aan de fosfolipiden van de huid, waar ze in het stratum corneum het vocht vasthouden en daardoor voor een optimale hydratering zorgen. Een gedehydrateerde huid is in wezen daarom een huid met een tekort aan fosfolipiden, waardoor er niet genoeg water in de huid kan worden opgeslagen. Door liposomen - dus eigenlijk fosfolipiden in een holle bolvorm gevuld met water - op de huid aan te brengen worden de tekorten aangevuld en zal de huid maximaal worden gehydrateerd.

 

Fosfolipiden bestaan uit een bolvormig hydrofiel (waterbindend) gedeelte en een staartvormig lipofiel (vetbindend) gedeelte. Deze natuurlijke fosfolipiden worden voor cosmetische toepassingen uit soja gewonnen (lecithine). In een waterige oplossing vormen de fosfolipiden spontaan een bolvormige structuur bij voldoende toevoer van energie. Hierdoor raken de lipofiele uiteinden van de fosfolipiden elkaar en vormen een tweelagig membraan die hydrofiel is aan de binnen- en de buitenkant en lipofiel binnenin de dubbel wand zelf. Daardoor zijn de binnen- en buitenkant van een liposoom wateroplosbaar en is de binnenkant van een liposoommembraan vetoplosbaar.

 

Het resultaat is dat een liposoom zowel wateroplosbare stoffen kan absorberen in de holle binnenkant van het liposoom (bijvoorbeeld vitamine C, maar ook bewaarmiddelen), als vetoplosbare elementen in het liposoommembraan (bijvoorbeeld vitamine E, maar ook parfum). Deze stoffen kan ze vervolgens in de huid transporteren.

 

Deze transportfunctie van de liposomen is zeer voordelig bij stoffen die een positief effect hebben op de huid. Anderzijds zijn liposomen soms ook mee de oorzaak van allergische reacties indien er bijvoorbeeld parfums en chemische conserveringsmiddelen aan worden toegevoegd. In dat geval kunnen ze verdedigingsreacties van het immuunsysteem veroorzaken, wat zeer gevaarlijk is voor de gezondheid van de huid. Er is een uitzonderlijke verenigbaarheid met de huid doordat de structuur van fosfolipiden identiek is aan die van een celwand. Onder normale omstandigheden zijn allergische reacties zeer onwaarschijnlijk als de huid behandeld wordt met natuurlijke werkstoffen, identiek aan die van de huid zelf. Eventuele allergische reacties na een behandeling met liposomen worden daarom nooit veroorzaakt door de liposomen zelf, maar door het gebruik van allergiserende stoffen die samen met de liposomen in de huid binnendringen.

 

Daarom produceert DR. BAUMANN COSMETIC ook alle liposomenproducten zonder parfum, bewaarmiddelen of andere bekende allergenen.

 

Liposomen hebben ook de zelfde opbouw als de wand van de menselijke huidcellen. Ook de intercellulaire lipiden, dit zijn de vetstoffen tussen de huidcellen, bevatten een groot aantal fosfolipiden. Liposomen kunnen perfect de afwezige fosfolipiden vervangen wanneer huidcellen licht beschadigd zijn of wanneer intercellulaire lipiden door bvb. overdadig wassen verloren gingen. Op die manier hebben ze een huidherstellende en huidverbeterende werking. 

 

Naast fosfolipiden zijn ook ceramides belangrijke bouwstenen van de huid en de intercellulaire stof. Daardoor is de combinatie van fosfolipiden en ceramides ideaal, zoals gerealiseerd in LIPOSOME Multi Active Ceramid, in LIPOSOME Multi Active Super Cure en in de SUPER CREAM. Liposomen zijn samen met ceramides de ideale huidverzorging en daardoor onontbeerlijk in een medische en op wetenschappelijke feiten gebaseerde huidverzorging.

 

DR. BAUMANN COSMETIC gebruikt meervoudige liposomen. Deze zijn veel efficiënter dan enkelvoudige liposomen. Meervoudige liposomen bestaan uit enkelvoudige liposomen van verschillende grootte, die in elkaar vervlochten zijn: een klein liposoom wordt ingesloten door een groter, en die twee liposomen van verschillende grootte worden op hun beurt ingesloten door een nóg groter etc. Uiteindelijk zijn er 5 tot 7, soms zelfs tot 12 liposomen van verschillende grootte die een meervoudig liposoom vormen. De grootte van de ingesloten liposomen varieert van 20 tot 300 nanometer. Er is een direct verband tussen de grootte van de liposomen en hoe diep ze in de huid dringen: hoe kleiner een liposoom, hoe dieper het doordringt.

 

Meervoudige liposomen hydrateren de huid vele malen beter dan enige andere stof die gebruikt wordt in de cosmetica. Ook meer dan de gebruikelijke enkelvoudige liposomen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat meervoudige liposomen in combinaite met hyaluronzuur de vochtigheid van de huid met  100 % doen toenemen binnen de 7 dagen vanaf het starten van de behandeling.

liposoom

liposoom

liposoom1

liposoom1

liposoom2

liposoom2

liposoom3

liposoom3

Liposomen worden niet enkel in de huidverzorging gebruikt. De onderstaande animatiefilm uit de medische wereld toont hoe een liposomengel op de huid wordt aangebracht. De liposomen in de gel (de blauwe bollen) zijn geladen met een pijnstiller, die langs de huid het lichaam worden binnengebracht. De fosfolipiden versterken de bovenste huidlagen, waarna de werkstof (de gele bolletjes) verder het lichaam intrekt om de dieperliggende pijnbron te bestrijden. Met vocht en vitamines geladen liposomen werken op dezelfde manier om de huid te hydrateren en de functies van de dieper liggende levende huidcellen te vitaliseren.

 

Eén manier waarop werkstoffen door de huidcellen kunnen worden opgenomen is door fusie van de celmembranen. De onderstaande animatiefilm toont hoe twee 'vesicles', zoals een liposoom en een huidcel, met elkaar kunnen fuseren. De grijze wanden versmelten zodat de binnenkant van het liposoom terecht komt in de kern van de cel. Ze worden één geheel. Het moge duidelijk zijn dat dit nooit mag gebeuren met liposomen waar voor de huidcellen schadelijke of dodelijke stoffen inzitten, zoals parfum of bewaarmiddelen. De Universiteit van Kyoto stelde vast dat bewaarmiddelen in een zonnecrème de huidcellen al 3x sneller doen afsterven dan normaal. En dan zijn er nog niet eens liposomen bij betrokken. Enig mogelijke advies: gebruik in het belang van de gezondheid nooit liposomen waaraan bewaarmiddelen en andere allergenen zijn toegevoegd. Gezonde huidcellen worden vernietigd, en het immuunsysteem treedt daartegen in werking. Naast een verouderende huid door het sneller afsterven van de huidcellen, kan daardoor ook nog eens een allergie ontstaan. Dat moet ten allen prijze vermeden worden. Indien liposomen echter 'geladen' zijn met voor de cel gezonde werkstoffen zoals vitamines, dan zijn ze de best denkbare en snelste manier om de huidcellen optimaal te herstellen en te 'vitaliseren'.

 

 

Hoe worden liposomen gemaakt? Losse fosfolipiden gewonnen uit plantaardige lecithine worden aan water toegevoegd. Door aan dat water werkstoffen als vitamines toe te voegen worden de liposomen niet enkel met water, maar meteen ook met werkstoffen gevuld.

Klik hier om een animatie af te spelen (Engelstalig).

 

De samenstelling van het membraan van menselijke (huid) cellen is uiteraard gecompliceerder dan de hierboven gegeven schematische voorstelling. Fosfolipiden zijn de basis, maar ook andere stoffen spelen een rol.

 

bottom of page