HEALING ARTS

 

Wat zijn Healing Arts Liquid Light Frequencies?

 

                                                                 zijn lichtremedies, druppels met gecodeerde lichtinformatie. 
De Healing Arts lichtremedies zijn natuurlijke geneesmiddelen op basis van lichtenergie (frequentie/trilling). Vrij vertaald “de kunst van het helen met vloeibaar licht”.  


 

Wat gebeurt er tijdens een Healing Art-sessie?

 

Healing Arts is een energetische therapie. Ons fysieke lichaam slaat alles op aan herinneringen en gebeurtenissen. Ik help u om contact te maken met die velden van informatie die bij u mogen worden geopend, zodat opgelopen trauma's geheeld mogen worden. 

 

Ik werk tijdens de sessie vanuit mijn onvoorwaardelijke liefdesveld en begeleid het proces. Hierbij zet ik de lichtremedies van de Healing Arts in. Deze helpen u om uw intuïtie te activeren en u goed te gronden. De aura licht op door een lichtremedie en het bewustzijn wordt vergroot. De Liquid Light Frequencies activeren bij u inzicht, bewustwording, heling en harmonisatie op de thema's waar u mee bezig bent of die zich op dat moment aandienen.

 

De remedies helpen om de verbinding met je essentie, je kern, diegene die je werkelijk bent, te herstellen.  Ze hebben het vermogen om blokkades op velerlei gebied (lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel) te helen.  

 

Ook kinderen, die de dragers zijn van het nieuwe bewustzijn, zijn heel blij met een ondersteuning waarin zij zichzelf herkennen.

 

OPGELET:

De Healing Arts lichtremedies zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling, maar kunnen daarop wel een goede aanvulling zijn.  
Ze ondersteunen een mens om, vanuit een holistische visie en vanuit de energetische geneeskunde (door frequentie/trilling), het zelfgenezend vermogen te vergroten.  

 

Duur van een Healing Arts-sessie: 60 minuten

 

Prijs: € 65,00 inclusief druppels voor thuis

      ** per extra begonnen 1/4u: +€10,00